Landsbyerne Herning Syd

Landsbyerne Herning Syd er et samarbejde mellem 9 Borgerforeninger i den sydlige del af Herning Kommune (Arnborg, Fasterholt, Høgild, Karstoft, Kollund, Kølkær, Sandet, Skarrild og Stakroge).

Om samarbejdet
Samarbejdet udspringer af lukningen af busruterne 11 og 19, hvor vi i kampen mod Region Midtjylland og Herning Kommune har en fælles interesse og tro på, at man står stærkere sammen.

Landsbylivet
Det er fantastisk at bo og leve i en landsby. Livet i en landsby i Region Midtjylland er et godt liv. Rent faktisk er der positive væksttendenser i landsbyerne. F.eks. viste 1. halvår af 2018 en stagnation eller fald i antallet af hushandler i København og Aarhus, hvorimod salget udenfor de store byer er stigende, ifølge Boligsiden.dk's seneste opgørelse.

Udfordringer
Generelt har vi det godt i landsbyerne, men der er selvfølgelig også udfordringer. Når man bor i en større by, så er der en lang række muligheder og tilbud inden for uddannelser, transport, virksomhed, kultur og meget andet. Der må vi erkende, at landsbyerne er afhængige af få, men vigtige, livsnerver. 

Busforbindelser
En af de allervigtigste af disse livsnerver handler om mobilitet. Landsbyernes beboere har fuld forståelse for, at dækningen for offentlig transport selvsagt ikke kan være den samme i en mindre by som i en storby. Rent faktisk er vi virkelig fleksible for at få vores hverdagsliv til at fungere. Det gør vi gerne, idet det er et af livsvilkårene ved at bo i en landsby.

Risici for fremtiden
Hvis vi fortsat skal sikre vækst, liv og tilflytning til landsbyerne, så har vi brug for, at vores unge studerende og andre borgere kan komme til og fra studiebyerne. Den planlagte nedlæggelse af busruterne 11 og 19 rammer lige der, hvor det gør mest ondt på os. Vi ser en række risici for fremtiden med denne beslutning:

  • Det bliver sværere at fastholde familier med unge mennesker i landsbyerne. Ligeledes kan ældre beboere blive tvunget fra landsbyerne og ind mod de større byer.
  • Husene i landsbyerne vil blive sværere at sælge, hvilket fører til mindre liv, færre beboere og butiksdød.
  • De lokale iværksættere vil få sværere ved at få virksomheden til at hænge sammen.
  • Behovet for studieboliger i de større byer vil vokse – og de er i forvejen vanskelige at skaffe.
  • Der vil ikke være lige adgang til uddannelse for alle beboere i regionen.
  • Borgere uden bil eller kørekort vil miste muligheden for at komme på arbejde, til læge, til tandlæge, biblioteker, til indkøbsmuligheder osv.
  • Der vil generelt være et ryk mod mere privatbilisme med negative miljømæssige konsekvenser til følge.
  • I det hele taget vil beslutningen medføre en forringelse af regionens sammenhængskraft og en skævvridning af muligheder for regionens borgere.

Vi lever i en tid, hvor alting bliver mere og mere centraliseret, og der kommer mere og mere pres på landsbyerne. Vi vil stå sammen for at bevare vores tilbud i de små samfund, for uden dagsinstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter, offentlig transport osv. forsvinder eksistensgrundlaget for vores elskede landsbyer.

Opdateret 27. april 2019.