Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv

Her kan du læse om foreningen bag Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv.

Om foreningen

Denne forenings opgave er at fremme interessen for sognets historie, samt at indsamle, registrere og opbevare genstande og arkivalier. Og i øvrigt bidrage til at fremme interessen og forståelsen for egnens historie.
Vi åbner med glæde, hver gang nogen måtte ønske det, f.eks. hvis en skoleklasse skulle få lyst til at snuse lidt til fortiden.

Vi, som har vort virke på museet, ville glædes om endnu flere, det være sig enkelte personer, familie, foreninger og skoleklasser, vil komme og besøge os.

Vi åbner med glæde døren til vort beskedne hus. Et hus, som vi velvilligt har fået stillet til rådighed af Skarrild Menighedsråd per 1. januar 1995.

 

Om museet i Skarrild

Mange har sikkert bemærket et lille stråtækt hus mellem kirkegårdsmuren og vejen, når man kommer nordfra og kører ned mod åen i Skarrild by.

Den opmærksomme har måske fået øje på et lille træskilt på husets østre gavl! MUSEUM står der på skiltet. Eller på det nye skilt, som er opsat på græsplænen med teksten MUSEUM og LOKALARKIV! Dette skilt gør opmærksom på, at det lille hus rummer Skarrild-Karstoft Museum og en lille del af områdets lokalarkiv.

 

Om Kirkely

Huset hedder Kirkely er bygget i 1844/-45, efter sigende af Pastor Christiansen, som bolig for hans svigermor. Det kan ikke udelukkes, at det er ham, der har bygget det, men svigermoderen boede der aldrig. 

Indenfor i de lave, men hyggelige stuer, er én af dem indrettet som mindestue over 7 allierede flyvere, som i deres Lancaster-bombemaskine blev skudt ned den 27. August 1944 og blev begravet på Skarrild kirkegård.

En tvillingbror til en af flybesætningen var død i Australien, og hans sidste ønske havde været, at hans urne måtte blive begravet ved siden af sin tvillingbror i Skarrild. En søn af den afdøde kom fra Australien med urnen, som så blev sat ned ved graven. Denne, og andre historier, skal du nok få fortalt, når du engang besøger os på museet!

 

Slægtsforskning og arkivarbejde

Et helt kapitel for sig er, hvad vores nu afdøde dygtige og ulønnede arkivleder, Verner Nørgaard Andersen (1930-2006), i løbet af årene havde fået registreret i sit edb-anlæg. Det drejer sig om et slægtsforskningsregister på hen ved 13.000 navne på folk fra Skarrild og omegn.

Der kommer mange forespørgsler fra folk, som søger noget om deres forfædre. Der er forespørgsler både fra udlandet og fra Danmark. 

Læs mere om slægtsforskning og lokalarkivet her.
Læs om flyvergraven her.
Læs om mindestuen på museet her.
Læs mere om historiske stednavne i Skarrild og Karstoft sogn her.
Læs mere om udgivelser om Skarrild her.
Læs mere om bestyrelsen her.

 

Opdateret 9. november 2019.