Bestyrelsen

Bestyrelsen for Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv

Formand Susanne Vestergård
Tlf. 29683760 
sdvestergård@hotmail.com

Næstformand Chris Nørager
Tlf. 97196364                    
c.h.hojkilde@gmail.com

Kasserer Ingrid Pedersen                    
Tlf. 97196043                                                                                                                                                              hpedersenskarrild@gmail.com

Sekretær Erik Degn
Tlf. 97196516                    
edegn@adegn.dk

Lauge Moselund                                    
Tlf. 97196410                    
bogo1927@gmail.com

Gert Vestergaard Jensen                     
Tlf. 23238294                    
gvjhd@mail.tele.dk         

Conny Skovly Frandsen                       
Tlf. 40196388                    
kcfrandsen@hotmail.com

 

Opdateret d. 29. november 2019.