Skarrild Borgerforening

Skarrild Borgerforening har et overordnet mål:
At befolkningen i Skarrild og opland trives.

Et lille lokalsamfund som Skarrild er et smukt, godt og trygt sted at bo, men byen er ikke stillestående af den grund.

Sammen med mange andre foreninger og privatpersoner arbejder Skarrild Borgerforening for en udvikling af byen. For hvor dejligt det end er i Skarrild lige nu, tror vi på, at området skal følge med tiden, udvise initiativ og mod kun ad den vej vedbliver vi at være et godt lokalsamfund med rødderne forankret i det der virkelig betyder noget nemlig nærhed og sammenhold.

 

 

 vedtægterne