Informations- og dialogmøde om Nationalpark Skjern Å

Fra 03. september kl. 19:00 - Til 03. september kl. 21:00
Lokation: Dagmar Bio, Bredgade 36 i Sdr. Felding

Kom til informations- og dialogmøde om Nationalpark Skjern Å i Sdr Felding.

Mødet finder sted den 3. september i Dagmar Bio, Bredgade 36 i Sdr. Felding fra kl. 19-21.

På dagsordenen til mødet er bl.a. status for lodsejerdialogen, herunder tidsplan og strategi i arbejdet hen imod at realisere Danmarks sjette nationalpark ved Skjern Å.

 

Programmet:


19.00-19.45: 

  • Velkomst
  • Status for lodsejerdialog 
  • Erfaringer fra studietur til Nationalpark Mols Bjerge. Hvad betyder det for en by at være med i en nationalpark?

19.45-20.00:

  • Kaffepause

20.00-21.00: 

  • Dialog-stationer. Stil dine spørgsmål og få svar af medlemmer af Nationalpark Skjern Å-Udvalget

 

 

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Som altid kan man læse mere om arbejdet med Nationalpark Skjern Å på Ringkøbing-Skjern Kommunes projektside på https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/nationalpark-skjern-aa, ligesom man kan følge med på Facebooksiden Nationalpark Skjern Å.