2004

Årets Skarrild-borgere i 2004 er Gerda Abildgaard og Per Nielsen.

Igen i år kan vi ikke “nøjes” – nøjes med at udnævne en enkelt person til Årets Borger.
Der er det næste år to borgere – nemlig Gerda og Per – som kan smykke sig med titlen, og da de jo også bor under samme tag, skulle der jo heller ikke være problemer med pokalen!!
For at blive kåret som årets borger, er der visse kriterier, der skal opfyldes, og i år kan vi simpelthen gå hele rækken igennem – vi behøver slet ikke de “eller” der står imellem.
1. De skal være bosiddende i Skarrild Kirkedistrikt – det kriterium har de i hvert fald ingen problemer med.
Ud over at være bosiddende i Skarrild har de også været med til at gøre byen kendt – alle, som har den mindste interesse for jule- og påskepynt ved, hvor Højkilde og Skarrild ligger. 
2. De skal have gjort noget alment for en større kreds af borgere – også her kan de være med, både sammen og hver for sig.
Da idéerne omkring hyttebyen begyndte at spire, og man begyndte at se sig om efter egnet jord til projektet, faldt blikket på Per og Gerdas jord ned til fiskesøen. Det ideelle sted var fundet!! Men hvad mon Gerda og Per ville sige til det? De blev spurgt og udviste overhovedet ingen tvivl om, at det stykke jord ville være til stor gavn for lokalsamfundet, hvis det blev udstykket til hytter. De gik med andre ord med på idéen med det samme – og prøv lige at se og mærk, hvilken optimisme og aktivitet den beslutning har medført.
Per var med fra starten, da arbejdet med kulturhuset begyndte. Han var medlem af bestyrelsen igennem en årrække, hvor han lagde energi og sjæl i arbejdet med at få planerne på skinner – igen en tanke for lokalsamfundets fremtid.
Gerda har ligeledes ydet en indsats i Borgerforeningens bestyrelse gennem flere år. – Og idéerne er såmænd blevet ved med at komme, selv om hun er trådt ud. Det viser engagement i lokalsamfundet.
3. De skal have gjort noget særligt for at forskønne deres område / ejendom, som til dagligt kommer flere borgere til glæde. Dertil kan vi bare sige – kig lige forbi Højkilde, og se hvordan der ser ud nu!!! De har ligeledes fået ordnet Helligkilden, hvortil der er adgang for alle.
4. De skal have været særligt hjælpsomme overfor deres medmennesker og hermed have glædet eller hjulpet mange.
Gerda og Per har vist os alle, at de med ovennævnte tiltag og det udviste engagement i lokalsamfundet er gået foran i hjælpsomhed. De er også hjælpsomme overfor deres medmennesker – men det er ovennævnte, der har vist os følgende : at sammen og ved at gøre en indsats – ja, så kan vi også gøre en uvurderlig indsats for vores by.

Skarrild Borgerforening ønsker jer begge 
Hjertelig tillykke med titlen