Skarrild Kirke

En typisk vestjysk landsbykirke fra ca. 1150

Historie
Skarrild kirke er en typisk vestjysk landsbykirke fra ca. 1150. Den er i god stand og sammen med kirkegården et besøg værd. Kirken er åben i dagtimerne, og på kirkegården finder man bl.a. en flyvergrav for 7 britiske flyvere, der blev skudt ned over sognet i 1944.

flyvergraven for 7 britiske flyvere, der blev skudt ned over sognet i 1944


Gudstjenester
Der afholdes gudstjeneste hver søndag - på skiftende tidspunkter. Disse fremgår af opslag ved kirken, ligesom de kan findes i kirkebladet og ugeaviserne. De kan nu også findes her på siden under linket Kalender. Velkommen til at være med.

Præstegården
Skarrild udgør sammen med Karstoft ét sogn og pastorat. Præstegården ligger i Skarrild, på Skovvænget 19, tlf. 9719 6004, og her er man altid velkommen til at henvende sig.

Se mere om kirken i folderen, som sælges i våbenhuset.

Skarrild Menighedsråd


Kirken
Skarrild kirke består af romansk kor og skib opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Norddøren er i brug ved våbenhuset, mens den oprindelige syddør er helt udslettet. Flere vinduer og blændinger med rundbuer. Prædikestol i enkel senrenæssance fra omkring 1650. Stoleværk til dels i renæssance fra 1624. Klokken uden inskriptioner fra omkring 1200. På kirkegården mindesmærke for engelske krigsflyvere.

kirken set fra syd 

 

Kirken set fra nord.