Menighedsrådet

Skarrild sogns menighedsråd

Vikarierende

Sognepræst:

Simon Jylov

Aarhus

Tlf 29 66 43 32

 

Herning Kirkekontor: 


Fælles kontor for Herning, Fredens, Hedeager, Sankt Johannes, Arnborg, Fasterholt, Skarrild, Karstoft og Ilderhede Sogne

 

Kordegne:

 Jette Neesgaard Sørensen & Laila Nielsen

 

Adresse:

Østerkirkevej 1, Herning, mail ini@km.dk

Tlf 97 12 23 38

 

 

 

Menighedsrådet:

Formand

Birthe Skærbæk Pedersen

Skjernvej 129, Skarrild, 6933 Kibæk

Email bshome@live.dk

Tlf. 9719 6630   Mob. 4040 6330

 

Næstformand

Birte Overgaard Mørup

 

Kirkeværge

Dorte Aagaard Arentsen

 

Kasserer 

Lene Juul Mikkelsen

 

Menigt medlem

Anna Bente Damgård