Om Skarrild.dk

Formål og ejerskab ved Skarrild.dk

Formålsparagraf for Skarrild.dk
Formålet med denne hjemmeside er at udbrede kendskabet til Skarrild, samt give tilflyttere og lokale beboere et opslagsværk for vort lokalsamfund hvad angår foreninger, erhverv, byggegrunde m.m. Samtidig giver siden også mulighed for at danne sig et overblik over, hvad der afholdes af forskellige arrangementer i byen. Hjemmesiden fungerer altså som en portal for hele byen og dennes indbyggere samt som guide for turister eller andre interesserede - og dermed ikke som en hjemmeside om Skarrild Borgerforening i sig selv. Det er ikke formålet med denne side, at den skal udvikle sig til en net-avis med lokalt nyt, men nyheder vil florere på siden med jævne mellemrum.

Hvem ejer denne hjemmeside
Denne hjemmeside ejes af Skarrild Borgerforening.
Hjemmesiden bestyres efter de til enhver tid gældende regler/beslutninger vedtaget af Skarrild Borgerforenings bestyrelse.

Udarbejdelse af hjemmeside
Udarbejdelse af hjemmesiden foregår i et tæt samarbejde imellem Skarrild Borgerforening samt vores webmaster. Har du nogle tilføjelser eller rettelser til punkter på hjemmesiden, bedes du rette henvendelse til sidens webmaster. Ønsker du at få tilføjet din begivenhed, dit firma, forening eller andet til siden, bedes du ligeledes kontakte en af vores webmastere.

Årlige begivenheder
De arrangementer, der figurerer under kategorien Kalender, er udvalgt af Skarrild Borgerforening. Hvis man synes, at der mangler et arrangement, eller hvis man mener, at noget skal ændres, kan man henvende sig til Skarrild Borgerforenings bestyrelse med sine ændringsforslag. Borgerforeningen vil dernæst behandle den fremsatte forespørgsel, og vende tilbage med svar på henvendelsen. 

 

Kontakt os

Skarrild Borgerforenings bestyrelse
post@skarrild.dk


Webmaster
web@skarrild.dk