Aaskoven

Aaskoven
Danmarks Lærerforening har ved overtagelsen af ejendommen fået som krav, at denne skal drives som en skovejendom. Derfor blev der i januar 1998 plantet skov på flere af de hidtidige markarealer. Borgerne kunne købe og plante træer, og i dag findes der i lokalarkivet en fortegnelse over hvem træerne ”tilhører”. Skoven er navngivet “Aaskoven” og kommunens navn er dermed for første gang kommet på landkortet.

Skarrildhus set på afstand.  Den nyplantedeskov i jannuar 1998.  Trærene fik hurtig fat og dette billed (tv) fra foråret 1999. I dag er det allerede en tilvokset skov.