Akvædukten

Akvædukten er anlagt i 1950, efter at en tidligere jordvold og trækasse over Lustrup bæk skyllede væk under et voldsomt uvejr i 1949.

Akvædukten fører Dalgaskanalen over bækkens slugt.
Tidligere badede egnens børn i akvædukten, som er et af de ganske få anlæg af denne art i Danmark. 
Du finder akvædukten ved at følge stien langs kanalen fra Skarrild Hovedgade mod øst.

 Dalgaskanalen flyder her gennem akvædukten.  Akvædukten set mod Søndergård.  Akvæduktens forløb over Lustrup bæk