Dalgaskanalen

Dalgaskanalen er én af mange engvandingskanaler, som blev benyttet i perioden 1800-1950.
Formålet med kanalerne var at øge udbyttet af hø på de lave engarealer langs åerne – her Skjern å.
Kanalernes vand blev ledt fra de højere liggende kanaler ned over engene. Der har været ca. 600 km kanaler, som gav vand til ca. 10.000 ha marker.

Kanalen set mod vest fra Skarrild hovedgade. Det er tydeligt, at kanalen giver nogle væsentlige værdier til de beboelser, den passerer.  Kanalen set øst for Skarrild, i nærheden af akvædukten (nederst t.v.)  Dalgaskanalen set mod øst fra Skarrild Hovedgade (t.h.)

Kanalen set mod vest fra Skarrild hovedgade. der er tydeligt, at kanalen giver nogle væsentlige værdier til de beboelser den passerer.

Kanalen set øst for Skarrild i nærheden af akvædukten (nederst til venstre)

Dalgaskanalen set mod øst fra Skarrild hovedgade  (t. h.)