Dalgaskanalen

På trods af beliggenheden midt på den jyske hede, er der masser af vand i Skarrild. Udover den velkendte Skjern Å har Dalgaskanalen også kurs tværs gennem byen. Kanalen deler nærmest byen op i to. Den er næsten 20 km lang, og blev indviet tilbage i 1872.

Kanalen har sit navn efter ingeniør E.M Dalgas, som projekterede og ledede arbejdet med at grave kanalen, som foregik med skovle og trillebør. Kanalen blev etableret som en del af engvandingssystemet.
Med vand fra kanalen kunne ca 1100 ha landbrugsjord vandes.

Kanalen set mod vest fra Skarrild hovedgade. Det er tydeligt, at kanalen giver nogle væsentlige værdier til de beboelser, den passerer.  Kanalen set øst for Skarrild, i nærheden af akvædukten (nederst t.v.)  Dalgaskanalen set mod øst fra Skarrild Hovedgade (t.h.)

Kanalen set mod vest fra Skarrild hovedgade. der er tydeligt, at kanalen giver nogle væsentlige værdier til de beboelser den passerer.

Kanalen set øst for Skarrild i nærheden af akvædukten (nederst til venstre)

Dalgaskanalen set mod øst fra Skarrild hovedgade  (t. h.)