Helligkilden

Vest for gården Højkilde findes helligkilden, hvortil der er offentlig adgang gennem Højkildes have fra parkeringspladsen ved lystfiskersøen. Fra et lille rundt vandhul strømmer vandet op fra jorden og løber gennem en lille strøm ned mod lystfiskersøen og herfra videre til Skjern å. Kilden har fra gammel tid haft ry som lægdomskilde, og har i den katolske tid måske på grund af den nære beliggenhed til kirken, været under dennes beskyttelse.

Her kommer kildevandet op af 3-4 små væld i bunden af den lille sø  Kildevandet løber mod vest  Kilden fødervandstanden i fiskesøen, før vande løbervidere til Skjern å.