Årets Skarrild-Borger blev kåret til sankthans

Veloverstået sankthansarrangement på kanopladsen.

Ca. 200 lagde forrige søndag vejen forbi kanopladsen i Skarrild, hvor Skarrild Borgerforening var vært ved årets sankthansfejring. Midsommervejret, som ellers kan være lunefuldt, viste sig fra sin bedste side og skabte, sammen med den smukke natur langs Skjern Å, rammen om et vellykket arrangement.Duoen Reinmark og Jens fra Sdr. Felding sørgede for levende musik hele aftenen og akkompagnerede de fremmødte med de traditionsrige sange ved bålet.

Da bålet var tændt og heksen fløjet til Bloksbjerg, holdt byens “nye” sognepræst, Bjarke Nørholm Pihl, en velkomponeret båltale, hvor fællesskabet var hovedtemaet; fællesskabet lokalt, nationalt og i kirkeligt regi.

Efterfølgende blev det afsløret, hvem byen havde valgt til Årets Skarrild-Borger. I år blev det Inga Studsgaard, byens dagplejer gennem 25 år, der altid er klar med en hjælpende hånd ifm. aktiviteter i byen. Opgaver som pasning af grønne områder og klubhuset på byens stadion, hjælp med Skarrild Marked, juletræstænding og meget mere udføres altid med et smil.

Ved arrangementet var der tænkt på store som små. Der var gratis popcorn og snobrød over bål til børnene, og der var gang i bålhytten, hvorfra man kunne købe grillpølser og drikkevarer samt kaffe og kage. Et eventuelt overskud fra aftenen går til foreningens aktiviteter til gavn og glæde for byens borgere.

Fra Skarrild Borgerforening skal der lyde et stort tak til alle de fremmødte og frivillige, som var med til at gøre arrangementet til en stor succes. Vi håber, vi ses igen næste år!