Bænke i Præstegårdsskoven

Tag et hvil i Præstegårdsskoven

Der er for nylig blevet opsat to bænke og et bord-bænkesæt langs stierne i Præstegårdsskoven. Bænkene er til offentlig brug og ejes, ligesom skoven, af Skarrild Sogns Menighedsråd. Bænkene er doneret til Menighedsrådet af Skarrild Borgerforening.