2000

Årets Skarrild-borgere i 2000 er Eva og Søren Toksvig.

Kære Eva og Søren
I udnævnes hermed til “Årets Borger(e)” i Skarrild, fordi I altid deltager med stort engagement i, hvad der foregår i Skarrild. Nævnes kan her,
-At I afholder fastelavnsfest for ca 80 borgere hvert år,
-At Eva er initiativtager til ungdomsklubben, ligesom hun var med til at få den i gang igen, da den var ved at gå i stå.
-At Søren har arbejdet i både Idrætsforeningen og Vandværksforeningen. Og ikke mindst
-At I har arbejdet meget med pengeyngel projektet til fordel for vores forhåbentligt kommende aktivitetshus.

Med venlig hilsen
Skarrild Borgerforening 
Erik Degn
Bestyrelsesformand