Flyvergraven

På Skarrild Kirkegård finder du flyvergraven, hvor syv allierede flyvere blev begravet i 1944.

"Jeg kan sige jer, at varmere jord kunne jeres døde ikke komme til at hvile i, fordi jeg ved, at dette sogns folk vil hegne den og lune den med en kærlighed, som de to forløbne år har vist så mange eksempler på."

Ordene er Pastor Kokkenborgs, tidligere sognepræst i Skarrild sogn, til de omkomne flyveres efterladte pårørende, som deltog i indvielsen af mindesmærket den 27. august 1946, på toårsdagen for nedskydningen af Lancaster ME650 fra East Kirkby i England. Ved indvielsen var deltagelsen fra Skarrild sogn og omliggende sogne meget stor, anslået til over 1.000 mennesker.

 

Flt.lieut. Evelyn Georg William Bowers, England W/O William John Carrier, Australien Pilot Offr. Wilfred James Fingland, Canada Sgt. Alan Ambrose Michael Langridge, England Pilot Offr. Burton McLauchlin, Canada Sgt. Guy Raymond Stott, England Sgt. Leslie Thompson, England

Klip fra avisartikel

I flyvergraven ligger begravet:

  • Flt.lieut. Evelyn Georg William Bowers, England
  • W/O William John Carrier, Australien
  • Pilot Offr. Wilfred James Fingland, Canada
  • Sgt. Alan Ambrose Michael Langridge, England
  • Pilot Offr. Burton McLauchlin, Canada
  • Sgt. Guy Raymond Stott, England
  • Sgt. Leslie Thompson, England

De syv flyvere var blevet begravet den 29. august 1944 under stor lokal bevågenhed og på trods af tysk modvilje. På graven havde tyskerne sat et simpelt trækors. I løbet af dagen og de efterfølgende dage blev graven dækket med blomster.

 

Flyvergraven i 1944

Flyvergraven i 1944

 

Indvielse i 1946 med deltagelse af pårørende

Indvielse i 1946 med deltagelse af pårørende

 

Mindesmærke

Befolkningen i Skarrild ville give de faldne flyvere et mindesmærke. Den 30. april 1945 vedtog sognerådet at ville afholde udgifterne, og der blev efter befrielsen den 5. maj entreret med kyndige folk om planerne for en særlig udsmykning af graven. Med bistand fra direktør Frederik Lausen, Clasonsborg, kirkegårdsgartner Jensen, Herning, billedhugger Hansen Glem, arkitekt Broeksted Christensen og murermester Holm, Skarrild, er det lykkedes at skabe et smukt og monumentalt mindesmærke. Anlægssum 3.500 kr., som er betalt af Skarrild Kommune.

Sognerådet besluttede i 1947 at Skarrild Sogneråd tilser og vedligeholder Flyvergraven frem gennem Tiderne. Foruden den lokale kirkegårdsgraver i Skarrilds kærlige pleje, har nu pensioneret Kaptajn E.V.H. Jensen, Flyvestation Karup, siden 1963 årligt tilset graven og med trofast pietetsfølelse opfrisket mindesmærke og propel.

 

Propellen

Propellen stammer ikke som mange tror fra den forulykkede Lancaster, men blev i oktober 1945 af RAF-hovedkvarteret i Tyskland bragt til Jylland, hvor den blev opbevaret på Clasonsborg indtil placeringen på kirkegården. Propellen er fir-bladet i modsætning til Lancasterens tre-bladede type. Den stammer enten fra en specialbygget Lancaster type VII eller fra en af de allertidligste prototyper af Lincoln-bombemaskinerne, som efterfulgte Lancasteren, og var beregnet til indsats mod Japan.

 

Tilføjelse til graven

Ved en kirkelig ceremoni i august måned 1991 blev asken af en af de omkomne flyveres tvillingebroder, den australske George Victor Carrier, nedsat i flyvergraven tæt ved broderen William John Carriers afsjælede legeme. Nevøen John Carrier havde rejst den lange vej fra Australien medbringende faderens urne. En lille granitsten med en messingplade udført som konturerne af det australske kontinent blev anbragt på gravstedet i 2002 på foranledning af Kaptajn E.V.H. Jensen og Ole Kraul, Horsens.

 

 

Overflyvning af Lancaster PA474 i Skarrild d. 5. maj 2011 til milde om de syv omkomne i 1944.

 

Opdateret d. 26. april 2019.