Helligkilden

Vest for gården Højkilde findes Helligkilden, hvortil der er offentlig adgang gennem Højkildes have fra parkeringspladsen ved lystfiskersøen.

Fra et lille rundt vandhul strømmer vandet op fra jorden og løber gennem en lille strøm ned mod lystfiskersøen og herfra videre til Skjern Å. Kilden har fra gammel tid haft ry som lægdomskilde og har i den katolske tid, måske på grund af den nære beliggenhed til kirken, været under dennes beskyttelse.

 

Opdateret d. 26 april 2019.