Lokalarkiv og slægtsforskning

Skarrild Sognekommunes tidligere kommunekontor på Kirkepladsen i Skarrild rummer blandt andre faciliteter museets lokalhistoriske arkiv.

Om arkivet

På arkivet i Skarrild findes kopier af forskellige skøder og matrikelkort.
Der er også mange spændende sagn og beretninger fra gammel tid. 
Vi udlåner videobånd og kassettebånd med optagelser af forskelligt af lokalhistorisk interesse.
Arkivet har en stor samling af gamle og nye billeder. En del af disse er nu lagt ind på: http://www.herninghistorie.dk.

Eksempler på materiale, du kan finde i arkivet:

  • Lærer O. Sørensens (lærer i Skarrild 1886-1905) erindringer om beboerne på ”Nr. Karstoft”
  • Lærer O. Sørensens (lærer i Skarrild 1886-1905) erindringer fra Skarrild sogn
  • E. Lundahl Michelsens erindringer (født i Herning 1904 – opvokset hos bedsteforældrerne Eskild og Kristine Mikkelsen på Lundahl i Skarrild. 
  • Kopi af Skarrild skoleprotokol 1859-98 på dvd
  • Kopi af Skarrild-Arnborg sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 1842-1867


Kom selv og se, hvad vi har! 

Vi kan efter ønske lave kopier af billeder og arkivalier.


Slægtsforskning

Vi har kirkebøger og folketællinger fra Skarrild og omliggende sogne på mikrokort, så har du et problem med at finde dine forfædre, så er vi gerne behjælpelig med sagen.
Vi har bl.a. "Gamle Skarrild-slægter" lavet af Agnes Laustsen. Oplysningerne har hun samlet fra kirkebøger og folketællinger. Heri findes mange af slægterne fra Skarrild.
Vi hjælper gerne med slægtsforskning.

PS: Vi vil meget gerne låne dokumenter og billeder til affotografering.

 

Opdateret d. 26. april 2019.