Præstegårdsskoven

Tag en dejlig gåtur i Skarrilds Præstegårdsskov.

Vest for Skarrild Præstegård ligger Præstegårdsskoven. Skoven er på omkring 13 ha og har status som fredskov. En fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, heder, enge o.l., der naturligt hører til en fredskov, skal bevares som de er, uanset størrelsen.

Præstegårdsskoven er overvejende løvplantage, men der står også nogle store nåletræer hist og her. Skovbunden er præget af den sandede jord og dækkes af dertilpassede urter, mosser og lyng.

På vej ind i skoven vil man støde på Møllesøen, hvor der også er mulighed for at spise madpakker eller bare tage et hvil ved bord-bænkesættet. Flere steder på ruten gennem skoven vil man kunne tage hvil på bænke. Gennem skoven løber Lustrup Bæk, som ender ud i Skjern Å, og som man kan krydse to steder. 

Skoven er privat, med adgang for offentligtheden, og ejes af Skarrild Sogns Menighedsråd.

 

Ruterne i Præstegårdsskoven:

Den lange rute:

Se ruten online her

 

Den korte rute:

Se ruten online her