Sjælden natur

Skarrild har masser af spændende biotoper og en rig artsdiversitet.

I Skarrild kan du være heldig at opleve en lang række sjældne dyre- og plantearter. Naturen omkring Skarrild er nemlig helt speciel og rummer mange beskyttede naturtyper, som Danmark har påtaget sig et særligt ansvar for at passe på. Nedenstående arter er arter, der er registreret i Skarrild gennem Naturbasen, som er Danmarks Nationale Artsportal med 58093 tilmeldte brugere og 17 års erfaring med folkelig naturovervågning. Understregede arter er sjældne. Resten er relativt sjældne.

 

Planter 

 • Benbræk (Narthecium ossifragum)
 • Engblomme (Trollius europaeus)
 • Flodklaseskærm (Oenanthe fluviatilis)
 • Kærmysse (Calla palustris)
 • Mose-Troldurt (Pedicularis sylvatica)
 • Vild tulipan (Tulipa sylvestris)

  

Pattedyr

 • Odder (Lutra lutra)

  

Fugle

 • Natravn (Caprimulgus europaeus)

 

 Insekter

 • Guldsmede
  • Almindelig Flodguldsmed (Gomphus vulgatissimus)
  • Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)
 • Sommerfugle
  • Isblåfugl (Polyommatus amandus) 
  • Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) 

 • Vanddyr
  • Stictotarsus duodecimpustulatus (Vandkalv)

 

Mosser

 • Blygrå Tørvemos (Sphagnum warnstorfii)
 • Glinsende Kærmos (Tomentypnum nitens)

 

Svampe

 • Gul Nøkketunge (Mitrula paludos)

 

 

Her kan du læse om Herning Kommunes naturpolitik.

 

Opdateret d. 4. maj 2020.