Skarrild Skole

Skarrild Skole er en lille, velholdt og moderne skole, der grænser op til både børnehave, fritidshjem samt kultur- og idrætscenter.

Vi er en del af fælleskabet omkring Skarrild-Karstoft Landsbycenter beliggende i et grønt naturområde med både hede, skov og å.

Vi har et stort skoledistrikt med gode busforbindelser, hvor tre skolebusser samles morgen og eftermiddag ved skolen.

En almindelig skoledag begynder med morgensang og "fagligt læsebånd" for alle. Vi har en vekslen imellem undervisning i mindre klasser med 9-16 elever og tværfaglige forløb i team 0.-3.- og 4.-6.kl. Det betyder lav klassekvotient med gode læringsforudsætninger kombineret med store hold i fortrinsvis praktisk musiske fag.

Det sociale samspil på skolen er velfungerende og støttes f.eks. af legepatrulje og venskabsklasser med personlige venskaber mellem store og små elever.

Inklusion er en naturlig del af skolen, og vi har en struktureret form med inddragelse af undervisningsassistenter. Vores skole tilbyder 30-33 timer om ugen, ekskursion og/eller lejrtur hvert år, tidsvarende og moderne skoleinventar, engageret personale, stor forældreopbakning samt ikke mindst et trygt læringsmiljø.

Skarrild skole bygger på følgende værdier:

 • Fleksibel og rummelig
 • Højt fagligt niveau
 • Positivt børnesyn
 • Tryghed og nærhed
 • Fællesskab forpligter
 • Medansvar
 • Selvforvaltning

Vi vil videreudvikle en skole som både er faglig, rummelig og fleksibel udfra tankesættet om ”vores skole” en fælles skole og et fællesskab, hvor faste holdepunkter bl.a. er fælles morgensang og mødet med klasselæreren.

Vi vil opbygge en evalueringskultur med fokus på medansvar for børnenes egen læring, hvor nærhedsprincippet og forældreinddragelse er centralt.

Vi tilstræber, at vores skole er ”selvforvaltende” og et alternativ eller supplement for de elever, som vil have gavn af en overskuelig skole.

Skarrild Skole har som lille skole følgende styrkesider:

 • Skolen er overskuelig og tryg, hvilket giver alle mulighed for trivsel og læring
 • Skolen kan udfordre den enkelte elev, så hun/han bliver så dygtige som muligt
 • Skolen er lokal forankret med en solid forældreopbakning
 • Skolen har en fast kontinuerlig medarbejderstab, som er fagligt kompetente
 • Skolen er både moderne og traditionel med nyere funktionelle lokaler, inventar og IT-udstyr, der stadig holder fast i fællesskabskulturen med morgensang, klasselæreren som omdrejningspunkt, lejrtur til f.eks. Samsø og Bornholm osv.

 

Læs mere om Skarrild Skole på skolens egen hjemmeside.

 

Opdateret d. 4. november 2022