Ny bestyrelse i Skarrild Borgerforening

Torsdag d. 21. marts 2019 blev der ved generalforsamling i Skarrild-Karstoft Idræts- og Kulturcenter fundet en ny bestyrelse i Skarrild Borgerforening. 21 borgere deltog i mødet, som inden opstart også bød på fællesspisning og hyggelige snakke.


Tina Pedersen og Conny Frandsen genopstillede begge og blev begge genvalgt. Ud af bestyrelsen trådte Helle Thomsen, Allan Østergaard og Klemen Pedersen, og ind kom tre nye tilflyttere: Bettina Nielsen, Heidi Kousgaard og Lærke Nielsen. 


Ved første opfølgende bestyrelsesmøde blev bestyrelsesposterne fordelt således: Tina Pedersen fortsætter som formand på fjerde år, Conny Frandsen fortsætter som kasserer på tredje år, Lærke Nielsen tiltræder som næstformand og PR-ansvarlig, Heidi Kousgaard tiltræder som sekretær og Bettina Nielsen tiltræder som menigt medlem.

På vegne af Skarrild Borgerforening
Næstformand Lærke Nielsen 

Billede:

Fra venstre: Conny Frandsen, Bettina Nielsen, Heidi Kousgaard, Lærke Nielsen og Tina Pedersen